LOL外围

LONGFOR IN CHINA LOL外围 in China

Liaoning Beijing Inner Mongolia Hebei Shandong Shaanxi Henan Jiangsu Anhui Hubei Sichuan Chongqing Zhejiang Guizhou Hunan Jiangxi Fujian Yunnan Guangxi Guangdong Shanxi Shanghai Tianjin Hainan Hong Kong
LONGFOR IN CHINA
LOL外围 in China
SINCE 1993 Founded in Chongqing in 1993.

It develops in the whole country, and its business involves real estate development, business operation, intelligent service, rental housing and so on.

Real estate development
Commercial operation
Rental housing
Intelligent service
Health care for the aged